ثبت نامEnglish
فرم ها و قوانین

دستورالعمل نحوه محاسبه هزینه اجاره غرفه و خدمات جانبی آن

دستور العمل و مقررات تبلیغات

 

دستورالعمل و مقررات انشعاب برق

دستورالعمل و مقررات دریافت انشعاب آب

 • مقررات
 • فرم درخواست انشعاب آب
 • هزینه آب مصرفی

دستورالعمل و مقررات دریافت انشعاب تلفن

دستور العمل و مقررات عمومی غرفه آرایی

دستور العمل و مقررات گمرک، بیمه ، ترخیص کالا و خدمات نمایشگاهی

دستورالعمل و مقررات حفاظتی ، ایمنی

دستور العمل و مقررات عمومی تاسیسات و ساختمان

قوانين و مقررات

 • کلیه شرکت کنندگان موظف به معرفی کتبی نماینده تام الاختیار خود جهت انجام امور مربوط به ثبت نام و شرکت در نمایشگاه می باشند و ستاد برگزاری از پاسخ دهی به افراد بدون معرفی نامه معذور می باشد.
 • نماینده تام الاختیار می بایست با به همراه داشتن شماره پرونده ثبت نام، معرفی نامه کتبی، مهر شرکت و مدارک لازم به ستاد مراجعه نماید. در غیر این صورت پاسخ دهی و مراحل ثبت نام انجام نخواهد شد.
 • هر شرکت کننده فقط مجاز به دریافت یک غرفه در فضای داخل سالن و یک غرفه در فضای باز می باشد، در صورت رزرو بیش از یک غرفه در داخل سالن و یا فضای باز، رزرو اولیه ملاک قرار می گیرد و شرکت کننده جهت شرکت در نمایشگاه می بایست 20 درصد مبلغ کل اجاره غرفه های مازاد را به عنوان جریمه پرداخت نماید.
 • در صورت تشخیص هرگونه تخلف در روند ثبت نام توسط شرکت کننده، ستاد برگزاری مجاز به لغو ثبت نام و یا اخذ جریمه (20 درصد مبلغ کل غرفه ها) از متخلفین می باشد.
 • هیچ یک از شرکت کنندگان مجاز به واگذاری غرفه ثبت نام شده یا بخشی از آن به غیر نمی باشند.
 • هیچ یک از شرکت کنندگان مجاز به تغییر نام شرکت ثبت نام شده، به نام سایر شرکت های تابعه خود نمی باشند.
 • هر شرکت کننده موظف به ارایه مدارک ثبت نام و یا مورد نیاز ستاد برگزاری برای غرفه ثبت نام شده با نام و مشخصات مندرج در سایت می باشد و عدم مطابقت مدارک منجر به لغو ثبت نام می گردد.
 • ستاد برگزاری مجاز به تایید، تغییر، لغو ثبت نام و جانمایی هر یک از شرکت کنندگان بر اساس صلاح دید و یا نیاز ستاد برگزاری می باشد و شرکت کنندگان ملزم به پذیرش رای و نظر ستاد برگزاری می باشند.
 • شرکت کنندگان موظف به کنترل نام خود در لیست شرکت های ارزی ریالی می باشند و در صورت وجود نامشان در این لیست، می بایست تا تاریخ مندرج جهت تکمیل مدارک و ارایه تعهدات لازم اقدام نمایند. بدیهی است عدم مراجعه به موقع منجر به لغو ثبت نام می گردد.
 • کلیه مشارکت کنندگان موظف به درج اطلاعات لازم و صحیح به فارسی و انگلیسی جهت چاپ در کتاب نمایشگاه در تاریخ های مندرج در سایت می باشند. بدیهی است عواقب عدم رعایت این موضوع بر عهده مشارکت کننده بوده و ستاد برگزاری هیچ گونه مسولیتی نخواهد داشت.
 • کلیه مشارکت کنندگان موظف به درج اطلاعات لازم جهت صدور کارت های غرفه داران و پارکینگ، با ضوابط اعلام شده در تاریخ های مندرج در سایت می باشند .
 • کلیه چک های تضمینی از مشارکت کنندگان بابت فضای ارزی- ریالی و تخلیه غرفه در وجه شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت دریافت خواهد شد. چنانچه هریک از شرکت کنندگان در ارائه چک های مذکور در موعد مقرر کوتاهی نمایند ستاد اجرایی می تواند نسبت به لغو غرفه ثبت نام شده اقدام و پس از کسر جریمه 20% از کل مبلغ غرفه، الباقی وجه را عودت دهد.
   

مقررات عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران جهت مشارکت در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز و پتروشیمی

 • بخش اول: ثبت نام در نمایشگاه و پرداخت هزینه اجاره بها غرفه
 • بخش دوم: ضوابط مربوط به عرضه و نمایش کالا های نمایشگاهی
 • بخش سوم:ضوابط ونحوه محاسبه هزینه ارزی یا ریالی غرفه ها
 • بخش چهارم: امور فنی و ساخت و ساز غرفه ها
 • بخش پنجم: ضوابط انصراف از مشارکت و یا کاهش فضای رزرو شده
 • بخش ششم: واگذاری و چیدمان غرفه ها
 • بخش هفتم: حفاظت و امنیت غرفه ها
 • بخش هشتم: تخلیه و تخریب غرفه ها پس از اختتام نمایشگاه
 • بخش نهم: ضوابط صدور کارت شناسایی و کارت پارکینگ
 • بخش دهم: نحوه انجام تبلیغات محیطی در زمان برپایی نمایشگاه
 • بخش یازدهم: سایر موارد

   ضمن استقبال ازتوجه و تمایل آن شرکت محترم نسبت به حضور در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، توجه جنابعالی را به این نکته جلب می نماید که عدم مطالعه کامل مقررات نمایشگاه ها همواره باعث بروز پاره ای مشکلات در امر برپایی نمایشگاه می شود که ناشی از عدم آگاهی شرکت کنندگان از قوانین و ضوابط موجود در این خصوص می باشد . لذا از کلیه متقاضیان محترم تقاضا می شود قبل از تکمیل و امضا نمودن فرم ثبت نام این مقررات را بطور کامل و دقیق مطالعه فرمایند . امضاء فرم ثبت نام ، اجرای دقیق کلیه مفاد این مقررات را الزام آور نموده و تکمیل و تحویل آن به برگزار کننده بدین معنی تلقی می شود که متقاضی مشارکت در نمایشگاه بدواً مقررات مربوطه را مطالعه نموده و با علم و آگاهی کامل ازقوانین موجود نسبت به انجام مراحل ثبت نام و حضور در نمایشگاه اقدام نموده است. لذا مسئولیت هر گونه اقدام یا ناهماهنگی که بدلیل عدم آگاهی از مقررات نمایشگاه از سوی شرکت کنندگان صورت پذیرد بر عهده ایشان بوده و برگزارکننده از عواقب ناشی از آن مبرا می باشد .

بخش اول: ثبت نام در نمایشگاه و پرداخت هزینه اجاره بهاء غرفه

1-متقاضیان ثبت نام در نمایشگاه می بایست در تاریخ اعلام شده به سایتiranoilshow.org مراجعه نموده و فرم های مربوطه را طبق مراحل اعلام شده در سایت تکمیل نمایند و در تاریخ اعلام شده به ستاد برگزاری نمایشگاه مراجعه نمایند.

2- برگزار کننده در پذیرش درخواست ها اختیار تام دارد.

3- مقتضی است کل هزینه مشارکت بر اساس فضای مورد درخواست به هنگام ثبت نام به شماره حساب اعلام شده واریز و رسید آن به ستاد برگزاری تحویل گردد.

4- حق انتخاب مکان غرفه بر اساس اولویت جانمایی ثبت نام می باشد. بدین معنی که متقاضیانی که سریعتر نسبت به جانمایی اقدام نموده باشند در خصوص انتخاب مکان غرفه بر سایرین تقدم خواهند داشت.

5- لطفاً قبل از تأیید مشارکت از سوی برگزارکننده در سایت نسبت به واریز وجوه اقدام ننمایید. واریز وجه ثبت نام قبل از تأیید برگزارکننده هیچگونه حقی را برای واریز کننده ایجاد نمی کند.

6- پس از انتخاب غرفه، متقاضی نسبت به رزرو غرفه مذکور تا پایان وقت اداری روز بعد جهت واریز وجه ثبت نام فرصت دارد . در صورت عدم واریز وجوه در پایان مهلت مقرر ، برگزار کننده هیچگونه تعهدی جهت حفظ غرفه برای متقاضی نداشته و نسبت به واگذاری آن به سایر متقاضیان اقدام خواهد نمود.

7- براساس ابلاغ سازمان امور مالیاتی کشور به تمامی مبالغ قابل پرداخت توسط شرکت کنندگان ، 6% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود. همچنین 2% علی الحساب تعدیلات سال 1393 به رقم فوق اضافه می گردد که در صورت عدم افزایش درصد مالیات ارزش افزوده در سال1392 این مبلغ قابل استرداد می باشد.

8- درج مشخصات شرکت کنندگان و شرح فعالیت آنها در کتاب رسمی نمایشگاه به دو زبان فارسی و انگلیسی توسط برگزار کننده انجام خواهد شد. این امر اجباری بوده و شرکت کنندگان محترم به منظور گردآوری مجموعه ای پربار و مفید ملزم به ارایه به موقع اطلاعات و مشخصات خود به هر دو زبان فارسی و انگلیسی بطور کامل در سایت نمایشگاه می باشند.

9- اطلاعات تکمیل شده توسط شرکت کنندگان در فرم کتاب به همان صورت در کتاب نمایشگاه درج می شود و در صورت نقص یا عدم صحت آنها مسئولیتی متوجه برگزار کننده نخواهد بود.

10- درخواست اعمال هرگونه تغییری در مندرجات فرم ثبت نام یا سایر فرم ها، تنها بصورت مکتوب از سوی شرکت کننده امکانپذیر خواهد بود.

بخش دوم : ضوابط مربوط به عرضه و نمایش کالاهای نمایشگاهی

11- فقط کالاهایی مجاز به ارایه در نمایشگاه می باشند که در چارچوب موضوع نمایشگاه تعریف شده و در قالب پروفایل کالایی در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد.

12- ارایه گواهی استاندارد برای کالاها و محصولاتی که از سوی سازمان استاندارد مشمول استاندارد اجباری هستند الزامی است.

13- فروش مستقیم کالا در محل غرفه و در ایام برپایی نمایشگاه ممنوع می باشد. غرفه داران محترم تنها مجاز به بازاریابی کالا یا خدمات خود در محل نمایشگاه و تحویل آنها در محل فروشگاه یا شرکت خود می باشند.

14- کالا های مورد ارایه در نمایشگاه و نیز عرضه اقلام تبلیغاتی مانند پوستر، بروشور، کاتالوگ، عکس، فیلم و ... مربوط به کالاهای خارجی که در آنها از تصاویر مغایر با شعائر اسلامی استفاده شده است در محل غرفه ممنوع می باشد.

بخش سوم: ضوابط و نحوه محاسبه هزینه ارزی یا ریالی غرفه ها

15- در صورتیکه نمایش کالا توسط واحد تولیدی صنعتی (دارای پروانه بهره برداری گواهی فعالیت صنعتی و کارت شناسایی کارگاه معتبر ) صورت گیرد و با مارک یا نام شرکت ایرانی تبلیغ شود کالا ایرانی محسوب شده و هزینه ها به صورت ریالی دریافت می گردد. ارایه مدارک معتبر در این خصوص ضروری است .

16- کلیه کالاهای که با مشخصات مندرج در بند فوق در مناطق آزاد تجاری تولید و ارایه میگردد ایرانی محسوب شده و هزینه ها به صورت ریالی دریافت خواهد شد.لیکن در صورتی که با مارک خارجی تبلیغ گردند هزینه های مربوط به صورت 70 %ریالی و 30 % ارزی محاسبه خواهد شد.

17- کالاهایی که با مارک خارجی و بر اساس سرمایه گذاری مشترک شرکت های خارجی در ایران تولید می گردد با ارایه مجوز های مربوطه از سوی وزارت امور اقتصادی و دارائی و مصوبه هیأت دولت، ریالی محاسبه خواهد شد .

18- عرضه هر گونه کالای خارجی و یا تبلیغ آن بوسیله پوستر، بروشور، کارت ویزیت، فیلم یا عکس و بطور کلی هر گونه تبلیغ برای کالای خارجی صرف نظر از نحوه ورود آن به کشور و حتی در صورتیکه شرکت تولید و عرضه کننده کالا ایرانی و دارای مدارک تولید باشد، خارجی محسوب شده و هزینه غرفه کلاً بصورت ارزی محاسبه می شود.

19- درج هرگونه نام، برند یا لوگوی خارجی در داخل بروشور و کاتالوگ کالا یا نمایش آنها در غرفه و همچنین اشاره به این نکته که در تولید بخشی از کالا از مواد اولیه یا قطعات خارجی استفاده شده ، حتی در صورتی که کالا یا خدمات معرفی شده در غرفه تمامی ویژگی های غرفه ریالی را دارا باشد موجب خواهد شد که حداقل بخشی از فضای غرفه ارزی محاسبه گردد. لذا مقتضی است کاتالوگ ، بروشور و یا سایر اقلام تبلیغاتی خود را که قصد عرضه در نمایشگاه دارید، پیش از تکثیر و آماده سازی به ستاد برگزاری نمایشگاه ارایه و تأییدیه لازم را دریافت نمایید.

20- وجود هر گونه آرم، مارک، برچسب و مشابه آنها بر روی کالا یا دستگاه ها که نشان دهنده ساخت دستگاه یا قطعاتی از آن در خارج از کشور باشد، موجب ارزی شدن مبنای محاسبه غرفه خواهد بود. ضمناً چنانچه هیچگونه مارکی بر روی دستگاه یا کالا وجود نداشته باشد، باید مدارک مستند مبنی بر تولید داخلی بودن کالا یا دستگاه شود در غیر اینصورت کالای مربوطه خارجی محسوب می شود.

21- تبلیغ نمایندگی انحصاری و رسمی شرکت های خارجی به هر صورت مشمول پرداخت هزینه ها به صورت ارزی می باشد . ضمناً شرکت هایی که نمایندگی انحصاری یک یا چند شرکت خارجی را عهده دار می باشند باید گواهی نمایندگی خود را که به تأیید شرکت خارجی اصلی رسیده است به هنگام ثبت نام به برگزار کننده ارایه دهند، در غیر اینصورت و در صورت ارایه همان کالا توسط شرکت های دیگر اعتراضی از سوی شرکت نماینده پذیرفته نخواهد بود.

22- کالاهای تولیدی ایرانی که تحت لیسانس کشورهای خارجی هستند در صورتیکه با نام شرکت ایرانی ثبت شده در ایران معرفی و تبلیغ شوند ، هزینه های مربوطه به صورت ریالی محاسبه و دریافت خواهد شد. لیکن در صورتی که با نام شرکت خارجی معرفی و تبلیغ شوند هزینه غرفه بصورت 30% ارزی و 70% ریالی براساس متراژ کل غرفه محاسبه می گردد. 23- نمایش قطعات خارجی کالا به طور منفصل بصورت ارزی محاسبه خواهد شد.

24- متراژ دفتر یا محل پذیرایی (VIP) غرفه های ارزی بصورت ارزی محاسبه می شود.

 25- معرفی صرفاً خدمات پس از فروش کالاهای خارجی توسط نمایندگان مجاز داخلی ( با ارایه پروانه صنفی و معرفی نامه کتبی از شرکت مربوطه ) بر مبنای 30% ارزی و 70%ریالی محاسبه خواهد شد. بدیهی است نمایش کالا و قطعات منفصل مربوطه و ماشین آلات در اینگونه غرفه ها ممنوع می باشد. بدیهی است در صورت نمایش غرفه کلاً ارزی تلقی می گردد.

26- در ایام برپایی نمایشگاه تمامی غرفه های داخلی از سوی هیأت بازرسی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران به منظور رعایت ضوابط ارزی و ریالی مورد بازدید قرار خواهد گرفت . در صورتیکه هیأت مذکور، هر گونه موردی را مبنی بر انجام تبلیغات خارجی و یا عرضه کالاهای خارجی در غرف داخلی گزارش نماید، شرکت مربوطه اکیداً موظف به پرداخت ما به التفاوت ارزی غرفه خود بر اساس گزارش هیاًت فوق الذکر و انجام تسویه حساب کامل تا قبل از پایان نمایشگاه می باشد.

27- کلیه شرکت کنندگانی که با اطلاع از مقررات ذکر شده فوق در بخش داخلی شرکت نموده و هزینه غرفه خود را به صورت (ارزی، ریالی) و یا ریالی پرداخت می نمایند ملزم به تکمیل و مهر وامضاء تعهدنامه ارزی که در هنگام مراجعه به ستاد ارایه می گردد، می باشند.

28- با توجه به اینکه ضوابط مشارکت ارزی و ریالی شرکت کنندگان محترم در این مقررات به تفصیل ذکر شده است، عدم رعایت آنها قابل توجیه نبوده و ذکر آگاهی نداشتن از این موضوع قابل پذیرش نمی باشد.

بخش چهارم: امور فنی و ساخت و ساز غرفه ها

29- حداقل متراژ غرفه های پیش ساخته با تجهیزات 12 متر مربع، حداقل متراژ فضای بدون ساخت غرفه 18 متر مربع و حداقل متراژ فضای باز 30 متر مربع می باشد.

30- غرفه های پیش ساخته، با تجهیزات متعارف در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد. تجهیزات متعارف شامل پانل بندی اطراف، موکت کف، پیشانی نویسی، یک عدد پریز برق، روشنایی(3 عدد لامپ 100 وات )، 1 عدد میز و 2 عدد صندلی به ازاء هر 12 متر مربع می باشد .

31- به غرفه های بدون پیش ساخته (خودساز )تنها زمین غرفه تعلق خواهد گرفت و تأمین تمامی وسایل ساخت و دکوراسیون ونیز تجهیزات و لوازم برق رسانی داخل غرفه بر عهده شرکت کننده خواهد بود.

32- شرکت کنندگانی که فضای بدون غرفه سازی (غرفه خودساز) درخواست نموده و رأساً اقدام به مونتاژ ، برپایی و تجهیز غرفه خود می نمایند باید شرکت پیمانکار غرفه سازی خود را حداکثر 20 روز قبل از نمایشگاه کتباً به برگزار کننده معرفی نمایند. بدون معرفی کتبی غرفه ساز با مهر و امضای مهندس ناظر دارای شماره نظام مهندسی، امکان همکاری های بعدی از سوی برگزار کننده با وی مقدور نخواهد بود .لطفاً زمان ذکر شده را حتماً مد نظر قرار دهید تا در صورتیکه نیاز به انجام تغییراتی در نقشه ساخت و ساز غرفه وجود داشت فرصت انجام اصلاحات وجود داشته باشد. نقشه غرفه سازی باید حاوی اطلاعات کاملی درخصوص ابعاد غرفه (طول ، عرض و ارتفاع )، مصالح به کار رفته در آن، انشعاب برق، نوع کف سازی و سایر اطلاعات مورد نیاز باشد.

33- شرکت کنندگان محترم می باید تمامی ضوابط و دستورالعمل های فنی مربوط به ساخت و ساز غرفه را به پیمانکار خود گوشزد نمایند. بدیهی است با توجه به اینکه برگزارکننده هیچگونه ارتباط حقوقی با پیمانکاران غرفه ساز ندارد، لذا در صورت وارد شدن خسارت به تأسیسات و تجهیزات سالن از سوی پیمانکار غرفه سازی یا رعایت نکردن ضوابط و مقررات جاری توسط وی، شرکت کننده اصلی مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود. ضمناً عدم رعایت و اجرای ضوابط فنی که از سوی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران تدوین شده مشمول جریمه می گردد که جدول آن به شرکت کنندگان یا پیمانکاران غرفه ساز ارایه می گردد و در صورت بروز تخلف ، پرداخت جرائم مربوطه توسط شرکت کننده الزامی خواهد بود.

34- شرکت کنندگانی که رأساً مبادرت به ساخت غرفه می نمایند، لازم است سه سری کامل از طرح و نقشه ساخت و ساز غرفه را که در آن طول، عرض و ارتفاع غرفه، جنس سازه، نوع کف سازی و ارتفاع آن و سایر مختصات فنی لازم ذکر شده باشد، به همراه نقشه انشعاب برق حداکثر تا 20 روز قبل از افتتاح نمایشگاه به برگزار کننده تحویل نمایند. در صورت عدم تطبیق نقشه با ضوابط فنی نمایشگاه و امکانات و تأسیسات سالن ها، تغییراتی در نقشه اعمال خواهد شد که رعایت آنها ضروری می باشد.

35- برای غرفه های موضوع بند فوق انشعاب برق فقط از محل نزدیکترین پست برق سالن تأمین می شود، لذا ضروری است غرفه داران محترم نسبت به تهیه کابل برق به متراژ لازم، تابلو برق،فیوز و دیگر ملزومات مورد نیاز خود اقدام نمایند.

36- برای غرف خودساز، ورود هر گونه تجهیزات غرفه سازی به داخل نمایشگاه مستلزم اخذ مجوز از ستاد برگزاری نمایشگاه می باشد.

37- انجام هرگونه ساخت وساز در غرفه های پیش ساخته که توسط برگزارکننده ساخته می شود و یا اجرای دکوراسیون و کف سازی و نظایر آن در این غرفه ها مجاز نبوده و مجوزی جهت ورود مصالح و وسایل غرفه سازی(چوب ، نئوپان ،سازه و ...) برای اینگونه غرفه ها صادر نمی شود.

38- به هنگام تحویل چک تضمین تخلیه، یک نسخه فرم درخواست برق به متقاضیانی که رأساً اقدام به غرفه سازی می کنند تحویل می گردد. فرم مذکور باید به واحد برق مدیریت ساختمان و تأسیسات نمایشگاه بین المللی واقع در ساختمان معاونت نمایشگاهی ، طبقه همکف، واحد برق تحویل گردد تا نسبت به دایر نمودن انشعاب برق متقاضیان محترم اقدام گردد. بدیهی است ملزومات مورد نیاز بعهده مشارکت کننده می باشد.

39- در صورت نمایش ماشین آلات سنگین و حجیم یا مرتفع که ورود آنها به داخل سالن نیاز به جرثقیل دارد و نیز ماشین آلات با توان مصرفی زیاد که جهت نمایش طرز کار آنها نیاز به برق 3 فاز با آمپر بالا هست، مراتب سایر مختصات باید به هنگام ثبت نام و قبل از جانمایی به برگزار کننده اعلام گردد .

40- آخرین زمان صدور مجوز ساخت و ساز، 10 روز قبل از افتتاح نمایشگاه می باشد و پس از آن به هیچ وجه امکان صدور مجوز ساخت و ساز وجود نخواهد داشت.

41- استفاده از هرگونه مصالح ساختمانی نظیر گچ، سیمان، ماسه بادی، ماسه، پوکه، شن، سنگ ریزه، خاک رس، تیغه گچی، بلوک و نظایر آنها و نیز آهن آلات خام، نئوپان ، ام دی اف و چوب برش نخورده (خام ) و همچنین دستگاه برش، اره دیسکی، فارسی بر، رنده، فرز، دستگاه ساب، دستگاه جوش(بالاتر از 50آمپر )، پمپ باد (بالاتر از 20 لیتر )، پیستوله رنگ پاشی و ابزار و ادوات مکمل یا مشابه آنها جهت ساخت غرفه اکیداً ممنوع بوده و شرکت کنندگان تنها می توانند از سازه های آماده و سبک استفاده نموده و یا قالب، اسکلت و سازه ها را از قبل در محل کارگاه شرکت یا کارگاه غرفه سازی آماده و در محل غرفه فقط آنرا مونتاژ نمایند.

42- پرسنل غرفه سازی حتماً می باید اصول ایمنی را رعایت نموده و از تجهیزات و ابزار مناسبی که موجب افزایش ضریب ایمنی کار می باشد استفاده نمایند . همچنین به کار گیری نیروهای زبده فنی الزامی بوده وضروری است از بکارگیری افراد غیر متخصص و بی تجربه خودداری گردد . کلیه نفرات می بایست لباس متحدالشکل به تن داشته باشند.

43- ارتفاع مجاز جهت غرفه سازی در سالن های مختلف متفاوت است. لذا حتماً به ارتفاع مجاز قابل اجرا در هر سالن دقت کافی بفرمایید.

44- در صورتیکه ساخت غرفه در دو طبقه انجام می پذیرد، مراتب باید حداقل 20 روز قبل بصورت مکتوب باذکر ارتفاع و نوع کاربری طبقه دوم به برگزار کننده اعلام و پس از تأیید برگزار کننده به اجرا درآید . در غیر اینصورت چنانچه به هنگام اجرای طرح و ساخت غرفه مشکلی بروز نماید مسئولیتی متوجه برگزار کننده نخواهد بود. ضمناً طبقه دوم حتماً باید غیر مسقف باشد. هزینه کل متراژ طبقه دوم بر مبنای 50% هزینه معمول اجاره بهاء غرفه محاسبه و اخذ خواهد شد.

45- به منظور افزایش ضریب امنیتی غرفه ها، ضروری است امکان رؤیت تمامی قسمت های داخلی غرفه اعم از انباری، آبدارخانه، دفتر vip و غیره فراهم باشد. ساخت هر قسمت از غرفه به شکلی که داخل آن قابل رؤیت نباشد اکیداً ممنوع و مشمول جریمه خواهد بود(تعبیه دریچه آسانسوری 30*20).

46- شرکت های غرفه ساز حتماً به پرسنل خود تأکید نمایند که جهت استفاده از انشعاب برق و آب و یا هر گونه ملزومات دیگر مراتب را فقط با مدیر سالن هماهنگ نموده و از استفاده از تابلوی برق سالن، کابل ها، لوله های آب، شیر آتش نشانی وسایر امکانات سالن بدون هماهنگی با مدیر سالن خودداری نمایند . بدیهی است در صورت ورود خسارت به تجهیزات فوق توسط شرکت کننده یا پیمانکار ساخت و ساز غرفه، جبران خسارت مربوطه بر عهده شرکت کننده خواهد بود. مدیر سالن از زمان تحویل سالن تا پایان نمایشگاه در محل سالن حاضر خواهد بود. نام مدیر سالن و شماره تلفن همراه وی درمحل ورودی های سالن نصب خواهد شد.

47- با توجه به اینکه روز آخر قبل از افتتاح فقط برای چیدمان و تزئین داخلی غرفه ها و کارهای نهایی و تکمیلی در نظر گرفته شده ، هر گونه برشکاری، سمباده زنی و کلاً اقداماتی که موجب پراکنده شدن گرد و خاک و سرایت آنها به غرفه های مجاور گردد، اعتراض سایر غرفه داران را به همراه داشته وممنوع می باشد. لذا اینگونه عملیات باید حداکثر تا ساعت 22 دو روز قبل از افتتاح به اتمام برسد.

48- با توجه به ضرورت دسترسی آسان نیروهای آتش نشانی به تمام نقاط سالن ها، هیچ یک از وسایل غرفه سازی و یا مصالح و لوازم اضافی نباید در پشت غرفه های مجاور دیوار قرار گیرد لذا وجود اینگونه اقلام در پشت غرفه های کناره سالن ها، مشمول جریمه بوده و صاحب آنها ملزم به خروج آنها از سالن می باشد.

49- مقتضی است تا ساعت 18 روز قبل از افتتاح آماده سازی غرفه و چیدن کالاها و تخلیه اقلام اضافی غرفه ها به پایان برسد در غیر اینصورت و چنانچه اداره حراست نمایشگاه اقدام به بستن سالن ها نماید هیچگونه مسئولیتی متوجه برگزار کننده نبوده و متأخرین می باید به محض اعلان مسئولین حراست، باقیمانده وسایل غرفه سازی خود را از سالن تخلیه و سریعاً نسبت به نظافت غرفه خود و اطراف آن و خروج از سالن اقدام نمایند.

50- ریختن زباله، مصالح اضافی و نخاله در هرفضای از نمایشگاه اکیداً ممنوع است. زباله های تر کوچک فقط در سطل های زباله بیرون از سالن و نخاله های بزرگ خشک مانند تکه های چوب و نئوپان، سنگ، قطعات فلزی ومانند اینها باید حتماً بوسیله شرکت کننده به خارج از محوطه نمایشگاه انتقال یابد. در صورت عدم رعایت این نکته و گزارش مدیران سالن یا اداره خدمات، واحد متخلف مشمول جریمه خواهد شد.

51- در صورتیکه ساخت و ساز غرفه توسط شرکت کننده انجام می پذیرد و چنانچه ارتفاع غرفه بالاتر از غرفه های مجاور باشد، ضروری است که قسمت های پشت سازه ها به ویژه نئوپان، چوب و شبکه های آهنی، رنگ آمیزی و یا با دکور مناسب پوشانیده شود تا موجب بد منظره شدن غرفه های مجاور نگردد. ضمناً بر روی قسمت های پشت کار که مشرف به حریم غرفه های مجاور می باشد نوشتن تبلیغات یا نام شرکت مجاز نخواهد بود.

52- با توجه به اینکه امکانات آبرسانی در همه نقاط سالن های نمایشگاهی وجود ندارد لذا در صورت نیاز به انشعاب آب(غیر آشامیدنی ) جهت نمایش یک دستگاه خاص، مراتب حتماً باید به هنگام ثبت نام به اطلاع برگزار کننده رسانده شود.

53- غرفه سازان محترم توجه داشته باشند که جهت نصب پایه ها و سازه های غرفه خود از سوراخ کردن زمین غرفه و دیوار اطراف آن و همچنین فضای باز نمایشگاه اجتناب ورزند. ایراد خسارت به زمین و دیوار محوطه نمایشگاه مشمول پرداخت جریمه خواهد بود که بر اساس اعلام مدیریت ساختمان شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران تا قبل از پایان نمایشگاه مشمول پرداخت جریمه خواهد بود که بر اساس اعلام مدیریت ساختمان شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران تا قبل از پایان نمایشگاه اخذ می گردد. ضمناً در صورت هر گونه خسارت به غرفه ها و یا وسایل وتجهیزات آنها جبران خسارت وارده بر عهده شرکت کننده بوده و هزینه آن می باید بر اساس اعلام برگزار کننده، توسط شرکت کننده پرداخت گردد.

54- در صورت عدم اتمام به موقع عملیات غرفه سازی از سوی شرکت هایی که رأساً اقدام به ساخت غرفه خود می نمایند و با توجه به این که تأخیر موجب بروز مشکلات متعدد در امر برپایی نمایشگاه خواهد شد وچهره نمایشگاه را مخدوش می نماید، برگزار کننده می تواند در این خصوص نسبت به عملکرد شرکت کننده به ازاء هر ساعت تأخیر تکمیل، مونتاژ و برپایی غرفه 2.000.000 ریال جریمه از سپرده مربوطه کسر نماید .

55- با توجه به مصوبه شرکت سهامی نمایشگاهها، معرفی مهندس ناظر و پیمانکار غرفه ساز از طرف مشارکت کننده الزامی است. حضور مهندس ناظر در زمان ساخت غرفه در محل غرفه در نمایشگاه الزامی بوده و عدم حضور ایشان مانع از انجام کار خواهد شد.

بخش پنجم : ضوابط انصراف از مشارکت و یا کاهش فضای رزرو شده

56- کاهش متراژ و یا انصراف از مشارکت می باید حداکثر تا 20 روز قبل از افتتاح نمایشگاه رسماً و بصورت مکتوب به برگزارکننده اعلام گردد .در اینصورت پس از کسر 20% از مبالغ واریزی ، برگزار کننده نسبت به استرداد مابقی اقدام خواهد نمود.

57- در فاصله زمانی کمتر از 20 روز تا زمان افتتاح، به هیچوجه درخواست انصراف پذیرفته نخواهد بود و در صورت عدم استفاده از غرفه تخصیص یافته در نمایشگاه هیچگونه وجهی مسترد نشده و برگزار کننده مجاز می باشد غرفه مربوطه را در صورت عدم استفاده متقاضی اولیه به سایرین واگذار نماید. لذا از شرکت کنندگان محترم تقاضا دارد قبل از ثبت نام تمامی جوانب و شرایط کاری خود را به درستی سنجیده و پس از حصول اطمینان از امکانات و مقدورات خود نسبت به مشارکت در نمایشگاه اقدام نمایند تا از بروز مسائلی که بر روند اجرایی نمایشگاه بویژه در روزهای نزدیک به افتتاح آن ، تأثیر منفی باقی می گذارد جلوگیری شود.

58- شرکت کنندگانی که در فاصله زمانی کمتر از 20 روز به افتتاح نمایشگاه ثبت نام نمایند نیز در صورت انصراف مشمول بند فوق خواهند بود.

بخش ششم : واگذاری و چیدمان غرفه ها

59- تعیین محل غرفه ها و نحوه واگذاری آنها تماماً بر عهده برگزار کننده می باشد . حتی بعد از دریافت نقشه محل غرفه و رؤیت آن توسط شرکت کننده ، این احتمال وجود دارد که برگزار کننده به هنگام تحویل غرفه، بنا به دلایل گوناگون ناگزیر از جابجایی و تغییر مکان غرفه تخصیص یافته باشد . در اینصورت برگزار کننده تلاش خواهد نمود تا غرفه جدید واگذار شده حتی المقدور با همان ابعاد قبلی به متقاضی تحویل گردد .

60- مطابق روال معمول نمایشگاه ها ، برگزار کننده موظف است نقشه محل استقرار غرفه شرکت کنندگان را تا ده روز قبل از افتتاح نمایشگاه به ایشان ارایه نماید، لیکن در صورتیکه امکان تعیین مکان غرفه از موعد ذکر شده وجود داشته باشد ، برگزار کننده با رعایت ضوابط بند 62، این همکاری را با متقاضی به عمل آورده و در صورت امکان، متقاضی میتواند در انتخاب مکان غرفه خود اعمال نظر نماید.

61-قرار گرفتن ستون در بعضی از غرفه ها اجتناب ناپذیر است. بدیهی است تلاش خواهد شد که تا حد امکان در غرفه های کمتری ستون قرار گیرد، لیکن در هر صورت و با توجه به مختصات هر سالن، در تعدادی از غرفه ها ستون نیز قرار خواهد گرفت که محل قرار گیری آن برروی نقشه مشخص شده است . لذا در صورت قرار گرفتن ستون در داخل یا جلوی غرفه، لطفاً به هنگام طراحی و ساخت غرفه به این نکته و نیز ابعاد ستون ها دقیقاً توجه نموده و ضمناً از هر گونه رنگ آمیزی ستون و تابلوی برق نصب شده بر روی آن خودداری فرمایید.

62- برابر دستورالعمل صادره از سوی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران، سالن های تحت پوشش از 3 روز قبل از افتتاح در اختیار برگزار کننده قرار می گیرد . لذا لازم است شرکت کنندگان محترم بویژه کسانی که رأساً نسبت به ساخت غرفه اقدام می کنند تدارکات لازم و ساخت و سازهای اولیه غرفه خود را از قبل مهیا نمایند تا در فاصله کوتاه موجود امکان آماده سازی مناسب غرفه فراهم باشد.

63- غرفه های پیش ساخته که توسط برگزار کننده احداث می شود ، یک روز قبل از افتتاح نمایشگاه به غرفه داران تحویل داده خواهد شد.

64- برابر با ضوابط شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران، ورود هر گونه وسیله نقلیه جهت تخلیه بار و کالا به داخل سالن ها ممنوع بوده و از محل ورودی سالن ها تا محل غرفه، هر گونه کالا یا وسیله فقط می تواند توسط چرخ دستی و یا توسط کارگران حمل شود . ضمناً در ایام قبل از افتتاح نمایشگاه که زمان آماده سازی غرفه ها می باشد فقط ورود وانت و کامیون حامل تجهیزات غرفه سازی صرفاً با مجوز ذکر شده در بند 42 به محوطه مجاز بوده و ورود خودرو های شخصی به محوطه اکیداً ممنوع می باشد.

 65- واگذاری غرفه یا بخشی از آن به دیگران و یا شراکت با سایر واحد ها مجاز نمی باشد.

66- ورود و تخلیه کالا ها همراه با جرثقیل تا جلوی درب سالن ها و یا در محوطه باز با اخذ مجوز و هماهنگی با پیمانکار مقیم بلامانع می باشد ، ولی پس از اتمام ایام نمایشگاه، جابه جایی و خروج کالا ها از سالن ها و محوطه باز (جهت حفظ ایمنی کالاهای سایر مشارکت کنندگان و محیط نمایشگاه) صرفاً توسط پیمانکار مستقر در محل نمایشگاه انجام خواهد شد.

67- رعایت حریم غرفه ها الزامی است . قراردادن کالا ها یا دستگاه ها خارج از حریم قانونی غرفه و حتی چند سانتیمتر تجاوز به فضای راهرو ها یا فضای پشت غرفه ها ، حتی فضا های خالی و غیر قابل استفاده، مشمول جریمه و در صورت عدم توجه منجر به تعطیلی غرفه خواهد شد.

68- برابر مقررات جاری، نظافت داخل سالن ها تنها در محدوده راهرو ها برعهده برگزار کننده بوده و نظافت داخل غرفه ها به عهده غرفه داران خواهد بود. لذا ورود خدمه نظافت سالن به داخل غرفه بدون حضور و رضایت غرفه دار به کلی ممنوع می باشد. ضمناً نظافت و پاکسازی محوطه برعهده برگزار کننده می باشد.

69- در صورت تقاضای وسایل یا تجهیزات اضافی جهت غرفه ها هزینه مربوطه بطور جداگانه اخذ خواهد شد.

70- لطفاً توجه داشته باشید که تعداد متعارف میز و صندلی در هر غرفه ، 2 عدد صندلی و 1 عدد میز به ازاء هر 12 متر مربع میباشد ( فقط برای غرفه های ساخته شده توسط برگزار کننده ) و اضافه بر آن مشمول پرداخت هزینه خواهد شد. لذا خواهشمند است به مسئولین غرفه خود یادآوری نمایید که از برداشتن میز و صندلی های بدون صاحب خودداری نمایند.

71- مطالب مندرج در فرم ثبت نام از سوی متقاضی در خصوص خود ساز یا پیش ساخته بودن غرفه، ملاک اقدامات بعدی قرار می گیرد . متراژ قید شده در فرم ثبت نام و همچنین نوع غرفه از نظر با تجهیزات یا بدون تجهیزات بودن آن تنها بر اساس مندرجات فرم ثبت نام مدنظر قرار خواهد گرفت. لذا پس از تحویل غرفه در صورت بروز هر گونه مغایرت با آنچه که در فرم ثبت نام خود قید نموده اید، بلا فاصله مراتب را به ستاد نمایشگاه اعلام فرمایید.

72- چنانچه درخواست اولیه متقاضی ، غرفه همراه با ساخت و تجهیزات باشد حداکثر تا ده روز قبل از افتتاح نمایشگاه امکان تغییر و عدم تجهیز آن وجود دارد .در غیر اینصورت هزینه غرفه سازی که قبلاً از شرکت کننده اخذ شده بود مسترد نمی گردد.

73- حتماً پس از تحویل غرفه خود، متراژ آن را اندازه گیری نمایید، هر گونه ادعا در خصوص متراژ غرفه واگذار شده تنها در 2 روز اول نمایشگاه قابل طرح و بررسی بوده و پس از آن مردود می باشد.

74- چنانچه به دلیل حجم یا ابعاد کالا یا ماشین آلات نمایشی، هر گونه افزایشی از سوی شرکت کننده به ویژه در غرف خوساز در متراژ غرفه ایجاد شود جزو فضای غرفه و به عنوان بدهی محسوب شده و قبل از خاتمه نمایشگاه می باید نسبت به پرداخت هزینه اضافه متراژ اقدام گردد. ضمن آن که تجاوز به حریم راهرو ها علاوه بر هزینه معمول فضای اشغال شده، مشمول جریمه نیز خواهد شد.

بخش هفتم : حفاظت و امنیت غرفه ها

75- از سوی ستاد نمایشگاه یک نسخه فرم حراست ، مربوط به مسائل حفاظتی در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت که لازم است توسط مدیریت شرکت مطالعه و مهر وامضاء و به ستاد برگردانده شود. تنها پس از ارایه فرم مذکور به ستاد امکان تحویل کارت های شناسایی غرفه داران امکان پذیر خواهد بود.

76- مسئولیت مراقبت و محافظت از غرفه و وسایل آن در ساعات بر پایی نمایشگاه بر عهده شرکت کننده می باشد . پس از خاتمه کار نمایشگاه در هر روز نسبت به تخلیه سالن ها و پلمپ درب های ورودی اقدام شده و مسئولیت حراست از غرفه ها بر عهده انتظامات نمایشگاه خواهد بود ، لذا لازم است مسئولین غرفه ها هر روز قبل از باز شدن درب سالنها در محل وروردی سالن حضور یابند. هرگونه عواقب ناشی از عدم حضور به موقع بر عهده صاحبان غرفه ها می باشد .

77- استفاده یا نگهداری مواد آتش زا و کارتن های خالی در داخل سالن بویژه پشت پانل ها ممنوع می باشد .

78- بیمه آتش سوزی برای کلیه شرکت کنندگان اجباری می باشد که توسط برگزار کننده نسبت به انجام آن برای کل سالن تحت پوشش اقدام شده و هزینه آن به صورت جداگانه از شرکت کنندگان اخذ خواهد شد. سایر بیمه ها به صورت اختیاری بوده و به غرفه داران محترم توصیه می شود نسبت به انجام بیمه های دیگر علاوه بر بیمه آتش سوزی اقدام نمایند.

79- مسئولیت مفقود شدن وسایل یا کالاهای داخل غرفه ها در ساعات دایر بودن و بازدید از نمایشگاه که حضور غرفه داران در محل غرفه الزامی است، بر عهده غرفه داران می باشد.

80- در صورت مفقود شدن وسایل یا کالاهای داخل غرفه و یا بروز حادثه ای در محل غرفه، مراتب سریعاً به اطلاع مدیر سالن و نگهبان سالن رسانیده شود تا با حضور نماینده حراست نسبت به تنظیم صورتجلسه اقدام گردد. پیگیری این امر بر عهده شرکت کننده می باشد.

81- در صورت نمایش اقلام ارزشمند و گرانقیمت که سبک و کم حجم بوده و امکان به سرقت رفتن آنها وجود دارد ، به غرفه داران محترم توصیه می شود اینگونه اقلام را هر روز پس از پایان یافتن ساعت کار نمایشگاه با خود خارج نموده و روز بعد مجدداً به همراه بیاورند.

82- ساعت ورود بازدیدکنندگان به داخل سالن ،9صبح هر روز می باشد لیکن به منظور آماده سازی مجدد غرفه ها و نظافت سالن ها هر روز از ساعت 8 صبح درب سالن ها باز می شود لذا مقتضی است از هر غرفه حداقل یک نفر از ساعت 8 جلو درب سالن حاضر باشد تا از بروز مسائلی نظیر فقدان یا سرقت کالاها جلوگیری شود ، همچنین در صورت نیاز به ورود کالا یا وسایل به داخل غرفه نیز تنها بین ساعت 8 تا 9 صبح امکان پذیر خواهد بود . کالاهای سنگین که استقرار آنها بوسیله لیفتراک یا جرثفیل صورت می گیرد نیاز به اخذ مجوز کتبی می باشد .

83- در ایام آماده سازی سالن و غرفه سازی (تا قبل از افتتاح نمایشگاه) خروج هرگونه وسایل ، تجهیزات ، لوازم غرفه سازی و ... مستلزم اخذ برگه خروج از مدیر سالن می باشد . برگه خروج باید به تأیید و امضاء مجاز برگزارکننده و مدیر سالن برسد .

84- با توجه به این که اکثر کالا ها و لوازم داخل غرفه ها قابل اشتعال می باشند لطفاً از هر گونه جوشکاری، برشکاری و هر گونه اقدامی در داخل سالن که احتمال بروز حریق را سبب شود خودداری نموده و وسایل دکوراسیون غرفه خود را به صورت آماده شده و صرفاً جهت مونتاژ به داخل سالن وارد نمایید.

بخش هشتم : تخلیه و تخریب غرفه ها پس از اختتام نمایشگاه

85- تخلیه غرفه یا ترک آن تا آخرین لحظه برپایی نمایشگاه در پایان روز آخر، مجاز نمی باشد. تخلیه غرفه ها از روز بعد از خاتمه نمایشگاه آغاز شده و می باید حداکثر ظرف 24 ساعت به پایان برسد.

86- در آخرین روز نمایشگاه، زمان بازگشایی سالن ها جهت تخلیه و خروج کالا ها به غرفه داران اعلام خواهد شد. مقتضی است از همان ابتدای تخلیه غرفه ها تمامی غرفه داران محترم به منظور جلوگیری از سرقت یا آسیب رسیدن به تجهیزات غرفه یا کالاها در محل غرفه خود حاضر باشند و در روز نخست خروج کالا های نمایشگاهی و تخلیه غرفه ها ضروری است حتماً فردی را به منظور مراقبت از کالا های خود در داخل غرفه بگمارند. بدیهی است با بازگشایی سالن ها همه گونه افرادی اعم از باربر، کارگر، نظافتچی و ... به داخل سالن ها وارد می شوند که در این بین افراد متفرقه و سودجو هم فرصت سوء استفاده از شرایط موجود را پیدا خواهند نمود. لذا پس از بازگشایی سالن ها در خاتمه نمایشگاه، مسئولیت حفاظت و نگهداری کالاها و تجهیزات در مقابل سرقت یا آسیب ، مستقیماً برعهده صاحبان کالا خواهد بود.

87- شرکت کنندگانی که رأساً نسبت به دکوراسیون غرفه خود اقدام می کنند باید پس از پایان نمایشگاه نسبت به تخریب وسایل دکوری و تخلیه بقایای آن در روز اول تخلیه اقدام نمایند.

88- در صورت عدم تخلیه و خروج به موقع غرفه ، برگزار کننده نسبت به جمع آوری و انتقال وسایل که ضایعات تلقی شده به انبار اقدام نموده و در اینصورت هزینه جا به جایی و تخلیه از صاحب کالا اخذ خواهد شد. ضمن آن که مسئولیت هر گونه خسارت احتمالی وارده بر عهده صاحب کالا می باشد.

89- چنانچه بخشی از هزینه های مشارکت شرکت کنندگان اعم از اجاره بهاء غرفه، ساخت و ساز، اجاره تجهیزات اضافه، هزینه برق اضافی، ما به التفاوت مغایرت متراژ ارزی و ... به طور کامل پرداخت نشده باشد، پیش از تسویه حساب کامل، خروج کالاها مجاز نخواهد بود.

90- چنانچه قصد فروش بقایای غرفه های خود ساز به افراد ثالث را دارید شخصاً ناظر بر تخلیه آن باشید زیرا این قبیل افراد قطعات به درد بخور را برده و ضایعات را به جای می گذارند یا تخلیه را با تأخیر انجام می دهند و شما را دچار ضرر وزیان می نمایند.

بخش نهم : ضوابط صدور کارت شناسایی و کارت پارکینگ

91- برای مسئولین هر غرفه از سوی برگزار کننده کارت شناسایی عکس دار صادر خواهد شد و الصاق آن در تمام مدت حضور در نمایشگاه برای غرفه داران الزامی است، لذا از شرکت کنندگان محترم تقاضا دارد بر اساس اعلام برگزار کننده نسبت به تکمیل فرم کارت شناسایی و عکس 4×3 یا 3×2 کلیه پرسنل داخل غرفه در سایت نمایشگاه اقدام نمایند. آخرین مهلت جهت تحویل فرم تکمیل شده و عکس پرسنل، 20 روز پیش از افتتاح نمایشگاه می باشد. پس از آن برگزار کننده هیچگونه تعهدی جهت صدور کارت شناسایی نخواهد داشت. برای هر شرکت بر اساس جدول زیر کارت شناسایی صادر خواهد شد:

 

کارت شناسایی

91- برای مسئولین هر غرفه از سوی برگزار کننده کارت شناسایی عکس دار صادر خواهد شد و الصاق آن در تمام مدت حضور در نمایشگاه برای غرفه داران الزامی است ، لذا از شرکت کنندگان محترم تقاضا دارد بر اساس اعلام برگزار کننده نسبت به تکمیل فرم کارت شناسایی و عکس 4×3 یا 3×2 کلیه پرسنل داخل غرفه در سایت نمایشگاه اقدام نمایند. آخرین مهلت جهت تحویل فرم تکمیل شده و عکس پرسنل، 20 روز پیش از افتتاح نمایشگاه می باشد. پس از آن برگزار کننده هیچگونه تعهدی جهت صدور کارت شناسایی نخواهد داشت. برای هر شرکت بر اساس جدول زیر کارت شناسایی صادر خواهد شد:

 

کارت شناسایی
فضای داخل سالن تعداد فضای باز تعداد
تا 12 متر مربع 2 کارت تا 50 متر مربع 2 کارت
12 تا 24 متر مربع 3 کارت 100 تا 300 متر مربع 3 کارت
24 تا 50 متر مربع 4 کارت 300 تا 500 متر مربع 4 کارت
50 تا 100 متر مربع 6 کارت 500 تا 800 متر مربع 6 کارت
100 تا 150 متر مربع 8 کارت 800 تا 1200 متر مربع   8 کارت
150 تا 300 متر مربع 10 کارت 1200 تا 1500 متر مربع 10 کارت
 
300 تا 500 متر مربع
12 کارت 1500 تا 2000 متر مربع 12 کارت
 
   
2000 متر مربع به بالا
14 کارت
 

 

92- ورود وسایل نقلیه در ایام بر پایی نمایشگاه به داخل محوطه نمایشگاه مطلقاً ممنوع بوده و شرکت کنندگان می توانند از پارکینگ های مجاور محل نمایشگاه استفاده نمایند. برگزار کننده بر اساس جدول زیر نسبت به صدور کارت پارکینگ اقدام خواهد کرد:

 

کارت پارکینگ

فضای داخل سالن

تعداد

فضای باز

تعداد

تا 12 متر مربع 1 کارت تا 50 متر مربع 1 کارت
12 تا 50 متر مربع 2 کارت 50 تا 100 متر مربع 2 کارت
50 متر مربع به بالا 3 کارت 100 متر مربع به بالا 3 کارت

  بخش دهم : نحوه انجام تبلیغات محیطی در زمان برپایی نمایشگاه

 

93- انجام هر گونه تبلیغات محیطی در ایام برپایی نمایشگاه منوط به کسب مجوز از روابط عمومی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران و پرداخت هزینه مربوطه می باشد، در صورت عدم رعایت این موضوع اقلام تبلیغاتی توسط روابط عمومی شرکت مذکور جمع آوری خواهد شد.

94- شرکت کنندگان فقط می توانند اقلام تبلیغاتی خود را درون حریم غرفه خود نصب نمایند و استفاده از فضای راهرو یا غرفه های مجاور بدین منظور ممنوع می باشد.

95- نصب یا آویختن هر گونه بنر، پارچه نویسی، پوستر یا اقلام مشابه آنها از سقف سالن ممنوع می باشد و در صورت عدم توجه مشمول جریمه شده و مبلغ جریمه توسط مسئولین مربوطه در شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران تعیین و پس از ابلاغ به شرکت کننده ، پرداخت آن الزامی خواهد بود.

96- جهت اجرای تبلیغات ذکر شده در بند فوق، شرکت کنندگان می توانند، اقلام تبلیغاتی خود را از روی دیوار یا سقف غرفه و حداکثر تا ارتفاع 150 سانتی متر بالاتر از غرفه خود (با احتساب ارتفاع استاندارد 50/2 متر ) نصب نمایند.

97- استفاده از وسایل صوتی تصویری به منظور تبلیغ کالا پس از اخذ مجوز از برگزارکننده و به شرط عدم ایجاد مزاحمت برای سایر غرفه داران مجاز خواهد بود.

98- در صورت تمایل به فیلمبرداری یا عکسبرداری از غرفه ها قبلاً باید با برگزار کننده هماهنگی های لازم بعمل آید.

99- اقلام تبلیغی و چاپی برای کالاها و محصولات خارجی از جمله بروشور ، کاتالوگ ، عکس ، پوستر ، سی دی و غیره که در نظر است در محل غرفه توزیع شده یا در معرض نمایش قرار گیرد باید منطبق با معیارهای اسلامی بوده و حداقل 20 روز قبل از افتتاح به ستاد نمایشگاه ارایه و به تأیید برگزار کننده برسد.

100- در صورت تمایل به تهیه و چاپ آگهی در کتاب ویژه نمایشگاه ( جدا از مشخصات و نوع فعالیت شرکت که در فرم ثبت نام قید شده ) هزینه جداگانه دریافت خواهد شد، بدین منظور برگزار کننده، مجری تهیه و چاپ کتاب نمایشگاه از طریق سایت به متقاضی معرفی خواهد نمود.

بخش یازدهم : سایر موارد

101- شرکت کنندگانی که جهت استفاده از اینترنت نیاز به پهنای باند مستقل داشته باشند حداکثر می توانند تا 10 روز قبل از افتتاح نمایشگاه فرم درخواست خود را کتباً و با ذکر میزان پهنای باند مورد نیاز، به مدیریت اطلاع رسانی و برنامه ریزی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران اعلام نمایند. تأمین این خدمات توسط شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران صورت می پذیرد و تنها در صورت وجود امکانات لازم در سالن تحت پوشش، ارایه خواهد شد. هزینه مترتب بر این امر توسط متقاضی به صورت مجزا و مستقیماً به شرکت مذکور پرداخت می گردد.

102- اطلاع رسانی نمایشگاه و انجام تبلیغات، در حالت معمول آن برعهده برگزارکننده می باشد که صرفاً در حد متعارف و متعادل آن انجام می پذیرد. این تبلیغات شامل انجام مکاتبات مستقیم با مخاطبین و افراد حقیقی و حقوقی مرتبط با موضوع نمایشگاه، پخش تیزر تلویزیونی و یا نصب بیلبورد شهری یا زیرنویس به جای تیزر تلویزیونی، درج آگهی و یا خبر برگزاری در جراید و نشریات تخصصی، راه اندازی وب سایت نمایشگاه، توزیع بروشور یا تراکت و ارسال دعوتنامه یا کارت دعوت به مخاطبین و حوزه های مرتبط با نمایشگاه می باشد. حجم این تبلیغات تنها در حد تبلیغات متعارف برای تمامی نمایشگاه ها است و از حدود خاصی فراتر نمی رود.

103- علاوه بر موارد مندرج در بند فوق، شرکت کنندگان در نمایشگاه می باید به فراخور نوع فعالیت خود اطلاع رسانی مناسبی را بمنظور آگاه نمودن مخاطبین نسبت به حضورشان در نمایشگاه به عمل آورند و در جهت جذب مخاطبین به غرفه خود ، برنامه ریزی و استراتژی تبلیغاتی مناسبی رادر نمایشگاه اعمال نمایند.

104- بیمه پرسنل داخل غرفه و نیز پرسنل غرفه ساز هر شرکت و هزینه های قانونی مترتب برآن بر عهده همان شرکت می باشد.

105- تأسیسات و امکانات فیزیکی محل برگزاری نمایشگاه مانند سیستم گرمایش و سرمایش سالن، سرویس های بهداشتی، پارکینگ ، رستوران، آب آشامیدنی، کیفیت ساختمان و بنای سالن های تحت پوشش و امثال آنها همگی تحت تملک و نظارت شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران می باشد. برگزارکننده هیچگونه دخالتی در کیفیت و سلامت موارد ذکر شده ندارد و صرفاً نسبت به اعلام نواقص موجود به شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران اقدام می نماید.

106- رعایت نکاتی که در مکاتبات بعمل آمده از سوی برگزار کننده مطرح می شود الزامی است و مسئولیت عواقب ناشی از عدم توجه به مکاتبات و تماس های بعمل آمده از سوی برگزارکننده بر عهده شرکت کننده می باشد. ضمناً هر گونه توافقی میان شرکت کننده و برگزار کننده تنها در صورتی معتبر است که مکتوب و امضاء شده باشد .

107- هر گونه ادعا یا شکایت از سوی شرکت کنندگان تنها تا یک ماه پس از پایان نمایشگاه معتبر بوده و پس از آن پرونده مربوطه به نمایشگاه مختومه می شود . ضمناً هر گونه شکایتی در ابتدا باید به برگزارکننده ارجاع شود و در صورت عدم حصول توافق ، شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران بعنوان حکم تعیین می گردد .

108- در صورت بروز وقایع پیش بینی نشده (فورس ماژور ) مانند جنگ ، زلزله ، سیل ، طوفان ، هرج ومرج ، آتش سوزی ، فوت مقامات ارشد مملکتی ، تغییر قوانین جاری و ... که منجر به لغو یا تغییر زمان نمایشگاه شود هیچگونه مسئولیتی متوجه برگزارکننده نبوده و وجوه واریزی پس از کسر هزینه های انجام شده توسط برگزار کننده مسترد خواهد شد .

109- چنانچه تحت شرایط اضطراری شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران اقدام به تغییر زمان یا مکان برپایی نمایشگاه نماید مسئولیتی متوجه برگزار کننده نبوده و برگزاری نمایشگاه تابع شرایط جدید خواهد بود .

110- کلیه وجوه قانونی که شرکت کنندگان ملزم به پرداخت آنها هستند از سوی برگزارکننده بصورت رسمی اعلام می شود .لذا هر گونه وجهی که بصورت غیر متعارف از سوی افراد حاضر در محل برگزاری نمایشگاه تحت عنوان کارگر، نگهبان، باربر، نظافتچی و یا هر نام دیگری در ازاء انجام کاری و یا بدون دلیل مشخص از شرکت کنندگان مطالبه شود ارتباطی با برگزارکننده نداشته و مورد تأیید نمی باشد.

111- هر گونه خدمات جنبی نمایشگاه مانند فیلمبرداری از غرفه ها، درج آگهی، انتشار کتاب، سی دی یا ویژه نامه که به سفارش برگزار کننده انجام پذیرد، به صورت رسمی به شرکت کنندگان اطلاع داده می شود. لذا از هر گونه پرداخت هزینه به افرادی که احتمالاً به قصد سودجویی جهت انجام اینگونه خدمات به غرفه ها مراجعه می کنند، پیش از استعلام از ستاد برگزاری، خودداری فرمایید.

112- در صورتیکه بدلیل تخلف از مقررات، برگزارکننده ناچار به تعطیل نمودن غرفه ای باشد، هیچ یک از وجوه پرداخت شده قابل استرداد نبوده و واحد متخلف نمی تواند ادعایی در این خصوص مطرح نماید.

113- رعایت ضوابط و شئون اسلامی برای تمامی شرکت کنندگان و غرفه داران محترم الزامی می باشد .

این مقررات بر اساس ضوابط و مقررات جاری در نمایشگاه های بین المللی وکلیات آن مطابق کنوانسیون اتحادیه جهانی نمایشگاه ها تدوین شده و در تمام نمایشگاه های معتبر دنیا اجرا می شود . عدم توجه به آنها برگزار کننده را درپیگیری قانونی علیه متخلفین مخیر می سازد.

جدول هزینه جریمه و خسارت وارده به سالنها و محوطه نمایشگاه  

ردیف شـرح موضوع میزان جریمه و خسارت (ریال )
1 جریمه وخسارت بابت هرگونه جوشکاری به سازه های داخل سالن و سازه های محوطه باز هر خال جوش 250،000
2 جریمه و خسارت بابت سوراخ نمودن کف سالن، دیوار، آسفالت و سایر نقاط در محوطه باز هر سوراخ 150،000
3 جریمه و خسارت بابت نصب هر نوع پرده تبلیغاتی از پشت بام سالنها هر مترمربع 500،000
4 جریمه و خسارت بابت هرگونه تخریب آسفالت در محوطه نمایشگاه هر مترمربع 350،000
5 جریمه و خسارت بابت تخریب دیوارها و سکوها به ازای هر مترمکعب 1،000،000
6 جریمه و خسارت به جداول به ازای هر متر طول 500،000
7 جریمه و خسارت بابت آویزان نمودن هرگونه پرده تبلیغاتی و هر شی از سازه های نمایشگاهی بدون مجوز اداره ساختمان هر قطعه 1،000،000
8 جریمه و خسارت بابت رنگ آمیزی فضاهای نمایشگاهی اعم از ستون، دیوار، کف،درب و پنجره و غیره هرمترمربع 200،000
9 جریمه و خسارت بابت هرگونه تردد بر روی بام سالن ها به منظور قراردادن بالون، آنتن و ... 2،000،000
10 جریمه و خسارت بابت شکستن شیشه های ساده تا 6 میلیمتر ضخامت هر مترمربع 200،000
11 جریمه وخسارت بابت شکستن شیشه های رنگی، رفلکس، سکوریت و خم تا ضخامت 6 میلیمتر هرمترمربع 600،000
12 جریمه و خسارت بابت عدم جمع آوری باکس های چوبی احداثی دور ستونها بازاء هر باکس 200،000
13 جریمه و خسارت بابت چسباندن هرگونه کاغذ، موکت و ... به دیوار، ستونها، تابلوهای برق و ... 250،000
14 جریمه و خسارت بابت تخریب دریچه های آهنی کانال ها، درپوش های سیمانی، دالهای کانالهای تاسیساتی و غیره 300،000
15 جریمه و خسارت بابت نصب هرگونه چراغ روشنایی بدون مجوز اداره برق به ازاء هر چراغ 500،000
16 جریمه و خسارت وارده بابت هر انشعاب برق بدون مجوز اداره برق 250،000

     تذکر: مشارکت کنندگان در نمایشگاه با موافقت مسئولین ادارات ساختمان، برق و تاسیسات می توانند راساً نسبت به جبران خسارت وارده (حداکثر 48 ساعت پس از خاتمه نمایشگاه ) اقدام نمایند، ولی میزان جریمه متعلقه (40% مبالغ مندرج در جدول ) به قوت خود باقی خواهد ماند.

- موارد دیگر که در جدول ذکر نگردیده است بر حسب مورد تعیین خسارت می گردد .

تبصره: جدول خسارات بر مبنای قوانین جاری سال 1392 نمایشگاه بین المللی می باشد. چنانچه در سال 1393 هرگونه تغییری از سوی شرکت سهامی نمایشگاه ها در جدول اعلام شود مراتب متعاقبا از طریق سایت به اطلاع مشارکت کنندگان می رسد.

 

روزنگار نمایشگاه
 • 19 اردیبهشتاختتامیه نمایشگاه نوزدهم
 • 16اردیبهشت افتتاح نمایشگاه نوزدهم
دریافت پوستر نمایشگاه
طراحی و تولید : واحد فناوری اطلاعات اداره کل روابط عمومی وزارت نقت

TinyTick 1.1