ثبت نامEnglish
بازاریاب فروش غرفه های ارزی
 شرکتZarrin Kaman and Orient
مدیر عامل:Mr. Seth Hovakim

Email:

Tel: 21 - 21

Cell:

           

شرکت اکسپویا سیستم
مدیر عامل: شاهین قدردان
Email: Email:

 Tel: 21

Cell:

  www.expooyasystem.com        

           

شرکت Global Expo Management Services Co. (GEMS)
مدیر عامل: Mr.Ham Dexhna

نماينده:Mr.Malekzadeh

Email:

   Tel/ Fax:+2

Tehran Office: 021

Mobile: 4

         

شرکت FCE GROUP srl
مدیر عامل: Mr.Fabio Casiraghi

نماينده:Mr. Jahangard

Email:

   Tel:

Cell: + 98

         

شرکت ITE

نماينده:Mr. Nabil

Email:

                      

   Website: www.seaskyint.com

Tel: 21

 Fax: 21

cell:4

         

شرکت Spain Council in Iran

معاون رايزن اقتصادي و بازرگاني سفارت اسپانيا:Mr. Arabani

Tel:-

رايزن اقتصادي و بازرگاني سفارت اسپانيا:Mr. Iriso

Tel:

 

         

شرکتIran – Germany Commercial Room

رييس اتاق بازرگاني ايران-آلمان:Mr. Danial Bernbeck

Tel: –

مسئول امور نمايشگاه :Miss Khanafari

Tel: Cell: 5

Email:

Website: iran.ahk.de

 

روزنگار نمایشگاه
  • 19 اردیبهشتاختتامیه نمایشگاه نوزدهم
  • 16اردیبهشت افتتاح نمایشگاه نوزدهم
دریافت پوستر نمایشگاه
طراحی و تولید : واحد فناوری اطلاعات اداره کل روابط عمومی وزارت نقت

TinyTick 1.1