ثبت نامEnglish
Pre- Registration for19th Iran Oil Show
Pre- Registration for 19th Iran Oil Show

We wish to inform interested participants of "19 th International Oil, Gas,Refining & Petrochemical Exhibition"  that as from Tuesday 12 o'clock noon of December 24, 2013 onward to complete the Pre - Registration forms. We will then follow up the registration process.

 

روزنگار نمایشگاه
  • 26 بهمن 93شروع ثبت نام قطعی
  • 3 دی ماه 92شروع پیش ثبت نام
  • اردیبهشت 93افتتاح نمایشگاه نوزدهم
پوستر نمایشگاه
TinyTick 1.1